CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THUÊ TÀU BIỂN VIỆT NAM
 
         VITRANSCHART JSC    
  Sơ đồ trang
Đăng nhập  
       
 
         
 

Hội thi “trang trí đĩa trái cây chủ đề SẮC MÀU VTC chào mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3

Công ty cổ phần vận tải và thuê tàu Biển Việt nam tổ chức hội thi “trang trí đĩa trái cây chủ đề SẮC MÀU VTC chào mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3

 
 
 
 Copyright Vitranschart JSC 2012
Visitor Counter
 
"Vận tải biển toàn cầu,thách thức thành công không giới hạn"