CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THUÊ TÀU BIỂN VIỆT NAM
 
         VITRANSCHART JSC    
  Sơ đồ trang
Đăng nhập  
       
 
         
 
       

Thành tích

Ngày 28 tháng 7 năm 2011, tại Hà Nội, Tổng công ty Hàng hải Việt Nam đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm 2011. Nhân dịp này, thừa ủy quyền Chủ tịch nước, Bộ Trưởng Bộ GTVT Hồ Nghĩa Dũng đã trao tặng huân chương lao động hang Nhì cho Công ty CP Vận tải và thuê tàu biển Việt Nam đã có những thành tích xuất sắc từ 2006 - 2010.

                                       

Thành tích khen thưởng trong những năm qua (2003 -2011)

   Vượt qua bao khó khăn, với những nỗ lực, cố gắng vượt bậc Công ty Cổ phần Vận tải và thuê tàu biển Việt Nam đã có những thành công trong công cuộc xây dựng và phát triển Công ty, cũng như đã đóng góp cho sự nghiệp phát triển đất nước nói chung và cho nhành hàng hải nói riêng. Với những thành tích đã đạt được trong những năm qua Công ty Cổ phần Vận tải và thuê tàu biển Việt Nam đã vinh dự được đón nhận các danh hiệu thi đua của Nhà nước, Bộ, Ngành và Đoàn thể các cấp khen tặng, cụ thể như sau:

Năm 2003:

Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải tặng Cờ Thi đua xuất sắc của Bộ Giao thông Vận tải, vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua Ngành Giao thông vận tải năm 2003 (Quyết định số 234/QĐ-BGTVT ngày 05/02/2004).

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Cờ Thi đua của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, vì có thành tích xuất sắc trong hoạt động phong trào năm 2003 (Quyết định số 15/QĐ-TLĐ ngày 05/01/2004).

Năm 2004: Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ Thi đua của Thủ tướng Chính phủ, do đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ vận tải hàng hóa, dẫn đầu phong trào thi đua năm 2004 khối vận tải của Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam (Quyết định số 70/QĐ-TTg ngày 26/01/2005).

Năm 2005: Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam tặng: Cờ “Đơn vị thi đua xuất sắc năm 2005” vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua sản xuất và công tác năm 2005 của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam. (Quyết định số 109/QĐ-HĐQT ngày 10/02/2006).

Năm 2006:

Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ Thi đua của Chính phủ, vì có thành tích hoàn thành xuất sắc toàn diện nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước năm 2006 (Quyết định số 252/QĐ-TTg ngày 15/07/2007).

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Cờ Thi đua của Tổng LĐLĐ Việt Nam, vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh năm 2006 (Quyết định 43/QĐ-TLĐ ngày 09/01/2007).

Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động Hạng ba, vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2002 đến năm 2006, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc (Quyết định số 1423/2007/QĐ-CTN ngày 21/11/2007 của Chủ tịch nước).

Năm 2007:

Chủ tịch nước tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng ba, vì đã có thành tích xuất sắc trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng lực lượng quân đội nhân dân, củng cố quốc phòng từ năm 2002 đến năm 2006, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc (Quyết định số 97/QĐ-CTN ngày 22/01/2008 của Chủ tịch nước)

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Cờ Thi đua của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, vì có thành tích xuất sắc trong phong trào “Xanh – Sạch – Đẹp, Bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động” năm 2007 (Quyết định số 44/QĐ-TLĐ ngày 04/01/2008).

Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam tặng Cờ Thi đua của Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam, do có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2007 (Quyết định số: 55/QĐ-HHVN ngày 16/01/2008).

Năm 2008:

Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ Thi đua của Chính phủ, vì đã hoàn thành xuất sắc toàn diện nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước năm 2008 của Tổng Cty Hàng hải Việt Nam. (Quyết định số 68 / QĐ – TTg, ngày 14/01/2009)

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Cờ Thi đua của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh 2008 (Quyết định số 30/QĐ-TLĐ ngày 05/01/2009).

Năm 2009:

Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ Thi đua của Chính phủ, vì đã hoàn thành xuất sắc toàn diện nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước năm 2009 của các khối thuộc Bộ Giao thông vận tải (Quyết định số 167/QĐ – TTg, ngày 28/01/2010).

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Cờ Thi đua của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh 2009 (Quyết định số 115/QĐ-TLĐ ngày 12/01/2010).

Năm 2010:

UBND TP. Hồ Chí Minh tặng Cờ Truyền thống nhân kỷ niệm 35 năm ngày thành lập Cty, do đã hoàn thành tốt nhiệm vụ liên tục trong nhiều năm, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng và phát triển thàn phố (Quyết định số 2453/QĐ-UBNDTP, ngày 03/06/2010).

Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải tặng Cờ thi đua xuất sắc năm 2010 (Quyết định số  107/QĐ –BGTVT ngày 19/01/2011).

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Cờ Thi đua của Tổng Liên đoàn lao đông Việt Nam vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh năm 2010 (Quyết định số 1693/QĐ-TLĐ, ngày 29/12/2010).

Năm 2011:

Chủ tịch nước tặng: Huân chương Lao động Hạng nhì, vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2006 đến năm 2010, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc (Quyết định số 822/2011/QĐ-CTN ngày 30/05/2011 của Chủ tịch nước)...

Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải tặng Cờ thi đua xuất sắc năm 2011 (Quyết định số 3062/QĐ –BGTVT ngày 30/12/2011).

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Cờ Thi đua của Tổng Liên đoàn lao đông Việt Nam vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh năm 2011 (Quyết định số 1562/QĐ-TLĐ, ngày 30/12/2011).

   
 
 
 
 
 Copyright Vitranschart JSC 2012
Visitor Counter
 
"Vận tải biển toàn cầu,thách thức thành công không giới hạn"