CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THUÊ TÀU BIỂN VIỆT NAM
 
         VITRANSCHART JSC    
  Sơ đồ trang
Đăng nhập  
       
 
         
 
     
Tin nội bộ
Ngày 30/06/2021, Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam (Vitranschart JSC) đã tổ chức “Hội nghị giao ban trực tuyến” với sự tham dự của Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành, lãnh đạo các Phòng ban và Công ty TNHH...
 
Tin ngành vận tải biển
Ngày 18/8/2021, tròn một năm chính thức chuyển đổi hoạt động dưới hình thức công ty cổ phần cùng thương hiệu mới VIMC. Tổng công ty Hàng hải Việt Nam(VIMC) đã có những bước chuyển mình mạnh mẽ trong mọi hoạt động. Bứt phá sau 1 năm cổ phần...
Phát huy tính chủ động, tinh thần trách nhiệm của đội ngũ sỹ quan, thuyền viên là yếu tố quan trọng nhất để mỗi con tàu trở thành một pháo đài trong trận chiến chống đại dịch. Với đội tàu biển hơn 70 chiếc hoạt động trên toàn thế giới,...
Thuyền viên, những “người lao động thầm lặng” trên biển đang vận hành bộ máy khổng lồ của nền kinh tế toàn cầu. Hiện có trên 90% khối lượng hàng hóa thương mại trên thế giới được luân chuyển thông qua ngành vận tải biển. Minh chứng cho...
 
 
 
 
 
 
 
Dịch vụ
     
Khách hàng & đối tác
 
Chi nhánh
Công ty góp vốn
 
 
 Copyright Vitranschart JSC 2012
Visitor Counter
 
"Vận tải biển toàn cầu,thách thức thành công không giới hạn"