CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THUÊ TÀU BIỂN VIỆT NAM
 
         VITRANSCHART JSC    
  Sơ đồ trang
Đăng nhập  
       
 
         
 

Thị trường thuê tàu Handy tuần 34

     Hoạt động tại cả 2 bán cầu đều tăng trong tuần 34 và giá cước tất cả các giao dịch đều tăng.Tuyến xuyên Đại Tây Dương được trả khoảng 8.000 usd tăng khoảng 1.000 usd so với tuần trước đó. Lượng tàu nằm chờ vẫn nhiều nhưng nhu cầu vận chuyển các lô hàng mới cũng xuất hiện trên thị trường. Khu vực Viễn Đông, thị trường đang dần cải thiện với các lô hàng mới

 
 
 
 Copyright Vitranschart JSC 2012
Visitor Counter
 
"Vận tải biển toàn cầu,thách thức thành công không giới hạn"