CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THUÊ TÀU BIỂN VIỆT NAM
 
         VITRANSCHART JSC    
  Sơ đồ trang
Đăng nhập  
       
 
         
 
     
Tin nội bộ
Thực hiện sự chỉ đạo của Đảng ủy Công ty, Chương trình công tác năm 2020 của Công đoàn Công ty và sự thống nhất của Tổng giám đốc, Công đoàn Công ty đã tổ chức Hội nghị tuyên truyền Bộ luật Lao động năm 2019 kết hợp tham...
Thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy Công ty CP Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam, Công đoàn Công ty đã phối hợp cùng chính quyền các cấp, tổ chức Hội nghị tuyên truyền Bộ Luật Lao động năm 2019 cho khu vực phía Bắc, từ ngày...
 
Tin ngành vận tải biển
Với tinh thần quyết tâm và đồng lòng, với mục tiêu dẫn đầu ngành hàng hải của Việt Nam, ngày 09/01/2021, Hội nghị Người đại diện vốn của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam – CTCP (VIMC) đã được tổ chức với sự tham dự của các đồng chí lãnh...
Chủ động liên kết doanh nghiệp để “hạ nhiệt” chi phí logistics là giải pháp tối ưu nhằm đẩy nhanh những “bánh xe” trong “cỗ xe” nền kinh tế… Khảo sát của Vietnam Report thực hiện tháng 10-11/2020 cho thấy năng lực hoạt động của 87% số doanh...
Chiều 9/12/2020 tại Trụ sở số 01 phố Đào Duy Anh (Hà Nội), Chủ tịch Hội đồng quản trị Lê Anh Sơn và Tổng giám đốc Tổng công ty Hàng hải Việt Nam Nguyễn Cảnh Tĩnh đã tiếp các đồng chí Nguyễn Xuân Khang và Phan Nam Hoàng, là đại biểu đại diện...
 
 
 
 
 
 
 
Dịch vụ
     
Khách hàng & đối tác
 
Chi nhánh
Công ty góp vốn
 
 
 Copyright Vitranschart JSC 2012
Visitor Counter
 
"Vận tải biển toàn cầu,thách thức thành công không giới hạn"