TẦM NHÌN: Giữ vững và nâng cao thương hiệu VITRANSCHART trên thị trường hàng hải, phấn đấu trở thành doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực dịch vụ vận tải biển, cung ứng thuyền viên và các dịch vụ hàng hải có liên quan.

Sống, khát vọng và làm việc vì một tương lai tươi sáng”

 SỨ MỆNH:

Chở thêm giá trị vào cuộc sống cho thế giới bền vững hơn”

Với khát vọng góp phần gia tăng giá trị hàng hóa của khách hàng thông qua quá trình vận chuyển được thực hiện bởi đội ngũ sỹ quan thuyền viên chuyên nghiệp, hệ thống quản trị hiện đại, phương tiện vận chuyển thân thiện môi trường, hướng đến lợi ích cao nhất cho cổ đông, khách hàng và người lao động.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI:

 ” TỐT –  TÂM –  TÍN – TÀI”