Lĩnh vực Vận tải biển:

Là lĩnh vực kinh doanh then chốt của Công ty, chuyên về khai thác, thuê tàu với năng lực gồm đội tàu có 05 tàu, trọng tải từ 6,500 DWT đến 24,000 DWT với tổng trọng tải xấp xỉ 100,000 DWT hoạt động khắp thế giới, chuyên chở hàng khô rời đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng trên toàn thế giới.

 

Đội tàu: