THÔNG BÁO VỀ ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI SỔ CHỨNG NHẬN SỞ HỮU CỔ PHẦN ÔNG LÊ NGỌC XUYÊN

Công ty CP Vận tải và thuê tàu biển Việt Nam (Vitranschart) xin thông báo về việc mất sổ chứng nhận sở hữu cổ phần của cổ đông như sau:

– Họ tên chủ sở hữu: Lê Ngọc Xuyên

– Số đăng ký sở hữu: 024581996,  ngày cấp: 09/11/2006

– Địa chỉ: 152 Dương Đình Hội, P.Phước Long B, Q.9, HCM.

– Số lượng cổ phần sở hữu: 1.032 Cổ phần

Trong vòng 15 ngày kể từ ngày ra thông báo này nếu Công ty không nhận được thông tin nào từ bên thứ ba và/hoặc không phát sinh tranh chấp, khiếu nại nào liên quan đến sổ chứng nhận sở hữu cổ phần của cổ đông trên đây, Công ty Cổ phần và thuê tàu biển Việt Nam sẽ tiến hành thủ tục cấp lại sổ chứng nhận sở hữu cổ phần cho cổ đông theo quy định pháp luật

Mọi chi tiết xin liên hệ

Thư ký Công ty Cổ phần và thuê tàu biển Việt Nam (Mr Nhân)

Số 428 Nguyễn Tấtt Thành, P.18, Quận 4, Tp.HCM

SĐT: 028.39404271 (107)/ 0903348779