KHỞI ĐỘNG HỘI THAO VITRANSCHART 2024

Hội thao Vitranschart chào mừng các ngày lễ lớn (30/4-1/5, 19/5), Tháng công nhân và Kỷ niệm 49 năm thành lập Vitranschart!

Hội thao là sân chơi dành cho toàn thể CBNV-SQTV, gồm:

  • + Khối tàu (19 tàu): tổ chức rải rác từng đơn vị Tàu, thời gian từ cuối tháng 4 đến hết ngày 20/6/2024;
  • + Khối bờ phía Bắc thi tại Hải Phòng, tổ chức trong tháng 5/2024 phía Nam thi tại HCM, tổ chức trong tháng 6/2024

Hình ảnh: Đơn vị đầu tiên hưởng ứng Hội thao – MV Sazanka, tổ chức 04 môn thi đấu trong 2 ngày (30/4-1/5)