Ông Lê Phan Linh tái đắc cử Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam nhiệm kỳ 2023 – 2028

Chiều ngày 22.9, Đại hội VI Công đoàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028 đã thành công tốt đẹp.

Ra mắt Ban Chấp hành Công đoàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028

Trao đổi với phóng viên, ông Lê Phan Linh – Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam cho biết, công đoàn ngành đặt ra mục tiêu là tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn, tập trung thực hiện hiệu quả các chức năng, nhiệm vụ trong tình hình mới, trọng tâm là đại diện chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn có trí tuệ, bản lĩnh, tâm huyết, trách nhiệm, có uy tín và phương pháp công tác tốt;

Tăng cường phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh; tham gia xây dựng đội ngũ công nhân, viên chức, lao động Hàng hải hiện đại, lớn mạnh, là lực lượng tiên phong, chủ chốt xây dựng và phát triển bền vững doanh nghiệp, Tổng công ty Hàng hải Việt Nam và đất nước.

Ông Lê Phan Linh được các đại biểu tín nhiệm bầu tiếp tục làm Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028

Để thực hiện mục tiêu trên, các cấp Công đoàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam sẽ tiếp tục tập trung thực hiện hiệu quả hơn nữa nhiệm vụ đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho đoàn viên, người lao động; nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động; đổi mới tổ chức các phong trào thi đua yêu nước; thu hút, tập hợp, phát triển đoàn viên; xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh; tham gia xây dựng đội ngũ công nhân, viên chức, lao động, sỹ quan, thuyền viên hiện đại, lớn mạnh;

Tham gia xây dựng đảng, chính quyền, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; xây dựng nguồn tài chính đủ mạnh để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đổi mới phương thức hoạt động, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động công đoàn…

“Đại hội VI Công đoàn Tổng công ty đánh dấu bước phát triển của tổ chức Công đoàn trong giai đoạn mới. Phát huy truyền thống vẻ vang của giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn Việt Nam trong hơn 94 năm qua, thời gian tới đoàn viên, người lao động, sỹ quan, thuyền viên Tổng công ty Hàng hải Việt Nam sẽ tiếp tục nêu cao tinh thần năng động, sáng tạo, ý chí tự lực, tự cường, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, thử thách, đoàn kết, tổ chức thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội VI Công đoàn Tổng công ty, Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng…” – ông Lê Phan Linh khẳng định.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Công đoàn Tổng công ty Hàng Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028

Tại đại hội, các đại biểu đã bầu 33 uỷ viên Ban Chấp hành Công đoàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028; tại phiên họp thứ nhất của Ban Chấp hành các đại biểu đã bầu 11 uỷ viên Ban Thường vụ, 9 uỷ viên Uỷ ban Kiểm tra, bầu ông Lê Phan Linh làm Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028; bầu ông Phạm Văn Hải và bà Hoàng Thị Thanh Hường làm Phó Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028.